TRYK HER FOR AT SE FILM

Eleverne i folkeskolerne i Sorø får en renere skole – toiletterne bliver rengjort to gange dagligt og klasseværelserne er renere. Det skyldes den nye ordning, der hedder Miljøteams og så skyldes det nye rengøringsredskaber. Formålet er, at børnene skal have en bedre folkeskole i Sorø. Alt sammen bliver udført uden en meromkostning til rengøring.

Nudging løser problemer

Tilgangen til at løse problemet med beskidte klasselokaler og mindre rengøring på toiletterne er nudging. “Nudge” betyder direkte oversat et kærligt puf.  Nudging er en filosofi om, at en menneskelig handling skal være frivillig. Den skal ikke være forbundet med tvang og kontrol.

Duksen er død

Det har hidtil været sådan, at eleverne selv skulle gøre deres klasseværelse rengøringsparat efter skoledagen. Duksene skulle rydde op, sætte stolene op og feje klasselokalet, så rengøringsassistenten kunne komme til med spand, vand og kemikalier.

For at få et bedre arbejdsmiljø for både elever, lærere og rengøringsassistenter indfører vi nu miljøteams i skolen. Erfaringerne viser, at det giver renere undervisningslokaler – og renere skoletoiletter.

Med det nye tiltag afskaffer vi dukseordningen og indfører et miljøteam, som består af fem elever af gangen. Miljøteamets opgave er den samme som duksenes var, men vi har valgt at udstyre dem med professionelle redskaber, så arbejdet bliver hurtigere, bedre og sjovere.

Nudging er klar kommunikation?

En af grundforudsætningerne for nudging er, at gør det nemt for brugerne, at tage det rigtige valg. Derfor har vi designet miljøvægge som hænger i klassen. På væggen er synlige rengøringsredskaber. De er moderne og effektive. Før i tiden var der en gammel sur kost bag døren og måske kunne man finde fejebakken. Det er samme metode, som når man sætter fodspor mod skraldespanden. Vi gør det nemt at huske og forstå, at det er vigtigt at gøre klassen rengøringsparat.

Nudging kræver information

Når man laver om på skolen og nudger elever til at gøre klassen rengøringsklar på en bedre måde, opstår der ofte spørgsmål fra andre interessenter. De skal informeres om ændringerne. De skal forstå budskabet og kan derigennem understøtte børnene i den nye proces i stedet for at gå i mod forandringer.

Sorø Reklame arbejder med Nudging og Adfærdsdesign.

Disse metoder metoder kan bruges direkte på arbejdspladser, i den offentlige forvaltning og i forbindelse med mange andre forhold i vores hverdag. Vi hjælper med at designe en bedre verden, baseret på frivillighed og glæder.