Nu må du holde op med, at brokke dig over andre mennesker. Især hvis du vil have dem til, at gøre noget for dig. Det er det nye mantra i forførelsesteknik, hvor du får mennesker til, at få en bedre adfærd. Den nye teknik hedder nudging og betyder, at du skal lave en ændring i den fysiske verden for, at få andre mennesker til at følge dit eksempel. Som John F. Kennedy’s sagde: “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,” I virkeligheden skal de fleste afsendere af ændringsprocesser, arbejde med et nyt menneskesyn der minder om det, John F. Kennedy siger.

Nudging i skolen

Vil du have andre mennesker til, at gøre noget for dig, må du gøre noget for de andre mennesker – noget som de gerne vil have. Det er grundfilosofien bag nudging, der adskiller sig  fra kontrol, overvågning og straf. Direkte oversat betyder “Nudge” et kærligt puf.

Magasinet “Rent i Danmark” har lige skrevet om vores koncept og vi er på forsiden af magasinet. Konceptet hedder Miljøteam. Her forklarer de, hvordan vi får 3.000 skolebørn til at gøre rent. Artiklen hedder Pisk eller gulerod? Men metoden er i virkeligheden Nudging.

- Faktisk har rengøringen på skolerne i Sorø Kommune tidligere været lidt af en hovedpine og også i bogstavlig forstand, siger  Giulia Lorenzen, Leder Teknisk service og Rengøring, Sorø Kommune.

- Det udviklede sig til et arbejdsmiljøproblem, at klasserne ikke var rengøringsparate. Det led  vores rengøringsassistenter under og samtidig var der flere lærere og elever, der fik fysiske problemer på grund af den manglende rengøringskvalitet, siger Giuia Lorenzen om situationen tilbage i 2012.

Nye arbejdsprocesser og nye navne har stor betydning

I virkeligheden har vi blot taget den gamle dukseordning og gjort den mere attraktiv for eleverne. Der er etableret et samarbejde imellem eleverne og rengøringsassistenterne, som giver et  socialt fællesskab. Børnene skal stadig rydde op, sætte stole op og feje gulvet. Men nu har de fået ordentlige redskaber, og de arbejder i et miljøteam, som erstatning for den gamle dukseordning, Og så er rengøringsassistenten en del af klassernes miljøteams.

- De kender hinanden og hjælper med at holde klassen rent. Børnene har forstået, at rengøringsassistenten har 10 minutter til at gøre klasseværelset rent, så derfor hjælper de hiananden, siger Stig Hartmann Brask fra Sorø Reklame.

Nudging og proces reenginering

Sorø Reklame udvikler konkrete adfærdsændringer i den virkelige verden. Adfærdsændringer, der giver gode resultater. Vi udnytter 60 års studier i adfærdspsykologi til, at påvirke mennesker i en forudsigelig retning. Det gavner din virksomhed, din organisation eller kommune. Vores metode er et alternativ, eller et meget stærkt supplement til informationskampagner og branding modeller. I Sorø Kommune har vi gjort det sjovt, nemt, og attraktivt, at gøre rent for eleverne. Vi har redesignet arbejdsprocessen, og så har vi taget kunderne alvorligt – nemlig eleverne.

Har du en udfordring vi skal se på?

Står du med en opgave om, at få mennesker til at bevæge sig i en bestemt retning, så kommer vi gerne på besøg. Første møde er altid et møde imellem mennesker, derefter kan vi vurdere, om vi skal etablere et samarbejde.

Vi flytter mennesker.

Sorø Reklame

T: 6086 2011
E: goddag@soroereklame.dk
Skrevet af Ashley Brereton, Direktør, Sorø Reklame