Nudging skal avendes i stedet for straf og bøder. I mange år har det været god latin, at straffe og give bøder ved overtrædelser og forseelser i samfundet. Bagsiden af medaljen er, at befolkningen begynder, at spekulere i strafudmålinger. Denne økonomiske tænkning, som samfundet anvender mod borgerne, har også andre slagsider. Når samfundet og politikerne vil belønne en god adfærd, bliver ordningen udnyttet til det maksimale. Alternativt så udregner den enkelte borger, om det kan  betale sig ikke at have den tilsigtede gode adfærd. Tænk hvis den enkelte borger af sig selv gjorde det rigtige?

Nudging eller straf?

I Singapore arbejder politikerne gerne med hårde straffe eller belønning til befolkningen.

Folk i Singapore er vant til at blive kontrolleret og overvåget. Der er kameraer på mange veje, i de fleste bygninger og sågar i elevatorerne. Der er sensorer på mange toiletter for at checke, om brugeren trækker ud efter sig. Der er bøder for at smide affald eller spytte på gaden, for at sælge tyggegummi og for at krydse gaden andre steder end i de fodgængerfelter, hvor et digitalur viser, hvor mange sekunder, der er tilbage, før lyset igen skifter til rødt. Og der er endnu hårdere straffe for alvorligere forbrydelser – Singapore har stadig dødsstraf og stokkeslag som strafudmåling“.  Kilde: http://viden.jp.dk/videnbank/landeportraetter/default.asp?cid=4567

Med en tilgang til at nudge befolkningen bliver omkostningerne til at overvåge straffe og belønninger mindre. Det skyldes, at flere mennesker ønsker at gøre det rigtige, hvis vi hjælper dem på vej.

Nudging og omkostninger

I Singapore har man indset, at straf og belønningssystemer er meget dyre, og ikke giver den tilsigtede effekt. Nu kikker de på, hvordan England har arbejdet med social adfærd og forståelse for de motivationer mennesker har for, at gøre det rigtige. Tesen er, at hvis man kan få en stor del af befolkningen til frivilligt, at gøre de rigtige ting i samfundet, så vil man opnå et bedre samfund. Et samfund som er billigere og lettere at lede. Et samfund, hvor mennesker ikke drives af penge eller straf. Det lyder som en drøm, men resultaterne vidner om, at det virker.

Læs her: Hvordan Singapore nu vil arbejde med Nudging i det offentlige rum.

Mere nudging

Sorø Reklame arbejder med Nudging strategier.
Vil du vide mere om Nudging, så skriv på goddag@soroereklame.dk.