Grundlæggende vil mennesker gøre det rigtige. Det er fundamentet bag nudging. Mennesker er gode og har ofte en intention om at gøre det rigtige. Problemet er blot, at have menneskelige ressourcer til at gøre det rigtige hele tiden. Som menneske glemmer vi, hvad vi vil og lader os let friste.

Nudging i et supermarked

I Lowes supermarked i El paso skabte en gruppe forskere et nude, designet til at få specielt kvinder med børn til at købe mere grønt. De satte spejle i indkøbsvognen og grønne pile på gulvet, der pegede mod grøntafdelingen.

Resultat:

10% mere salg af grønsager. 91% større salg hos kvinder med børn i indkøbsvognen.

Når vi ser os selv i spejlet, bliver vi mindet om vores grundlæggende idealer. Kvinderne så altså sig selv i øjnene, mens de handlede, og blev mindet om deres ideal om at være en god mor. Dette blev kombineret med handlingsanvisninger – pilene – der skabte en ny adfærd.

Du kan læse mere om nudging og ego-consistancy begrebet i denne artikel fra The New York Times.

Nudging og spejlet

Ego-consistancy begrebet bliver også anvendt i DR’s dejlige udsendelse om “Rigtige mænd”. Det handler om helt almindelige mænd, som skal slanke sig. I første afsnit, får de besked på at tage tøjet af for at blive fotograferet.

“Jeg troede ikke jeg var så fed. Er det godt nok så galt. Sådan har jeg ikke lige set mig selv”. Udtaler Søren på 43 år og som er smed fra Djursland.

Søren blev ked af det fordi, vi mennesker glemmer os selv og er ikke bevidste om, hvordan vi ser ud og de afledte handlinger. Med andre ord kan vi have mange intentioner om handlingen, men kan blive glemt i en travle hverdag. Det at se sig selv – kan hjælpe. Det at blive bevist om sine handlinger. Ved at sætte et spejl op eller et foto, bliver vi mindet om, hvem vi er og hvad vi har lovet os selv. 

Pressemeddelelse om rigtige mænd fra DR 

Sorø Reklame arbejde med nudgingstrategier og hjælper mennesker til en ny adfærd. Vi afholder seminar, workshop og kursuser i Nudging.

Læs mere om vores Nudgingworkshop

Ring 6086 2011 eller skriv til stig@soroereklame.dk og få mere information om vores arbejde.