Nudging i stedet for pris

Rengøringsbranchen er presset på pris og service. Det er en svær ledelsesopgave at sælge rengøringsservice og samtidigt at opnå tilfredse kunder og medarbejdere. På folkeskolerne i Sorø Kommune er der udviklet en ny metode for et bedre samarbejde imellem rengøringsassistenten og eleverne. Resultatet er en bedre rengøring og en god APV. Det er ikke den synlige rengøring der har givet resultater, men det at facilitere en ægte kommunikation imellem dem der modtager rengøring og dem der leverer rengøringen. Nu forstår eleverne at rengøringsassistenten kun har 8 minutter til et klasselokale og hjælper aktivt med at gøre klassen rengøringsparat. Grænsefladen imellem rengøringens opgaver og eleverne er blevet mindre. Det resulterer i at rengøringsassistenten kan hjælpe, hvis der er kritiske områder, hvor der skal gøres ekstra rent. Nu kan eleverne ringe og få hjælp hvis et toilet er ulækkert. Det koster ikke ekstra. Hele tilgangen til at løse problemet er igennem adfærdsdesign og nudging

Nudging er ny rengøringsstrategi

Sorø Reklame har udviklet en unik metode som reformulerer arbejdsprocesserne i skolen. Den 5. maj er det officielt Skoletoiletdagen. Her kan du møde bl.a. Giulia Lorenzen som er ansvarlig for rengøringen i kommunen. Hun fortæller hvordan lærer, elever og personale har fået en bedre hverdag og et rent miljø. På temadagen hører du om nye metoder til adfærdsdesign, nudging og servicemanagement som skaber en ny måde at positionere rengøring til gavn for at alle. Skoletoiletdagen afholdes mandag d. 5 maj kl. 11:55 – 15:10, læs mere her:
 

Temadag om rengørinsstrategi Rengøringsstrategi