Gode skoletoiletter – en god skoledag?

Debatten i den danske folkeskole drejer sig naturligt nok om livet i klasselokalerne. Ny skolereform, hvad nu, hvordan, hvor meget, hvorfor? Det er vigtige spørgsmål om skolens fremtid. Der er dog et lille lokale, som vi ikke diskuterer så meget, der alligevel har stor betydning for vores børns trivsel i skolen, nemlig skoletoilettet. I store, lange rapporter om skolerne beskrives toiletterne ofte kun overfladisk og med få ord – på trods af, at undersøgelser påpeger, at det har en stå stor vægt i elevernes hverdag, at op mod 20% af eleverne aldrig bruger dem – det er et vigtigt spørgsmål i skolens nutid. Meget passende for dagens emne, er 5. maj også WHOs internationale mærkedag for sundhed gennem rene hænder. Toiletternes forhold har jo også indflydelse på den hygiejniske læring, adfærd og erkendelse hos børnene. En ekstra indsats for bedre skoletoiletter, sikrer derfor både bedre miljø, færre sygedage, bedre trivsel og i sidste ende en bedre skole. Vel mødt.

Arrangementet laves i samarbejde med Rådet for bedre hygiejne og Sorø Kommune.

Program – 5. maj 2014

11.00-11.55 Indskrivning – m. sandwich, kaffe, te og vand

11.55 Dagens program
Næstformand Claus Malta Nielsen
Rådet for Bedre Hygiejne

12.00 Velkomst fra dagens vært
Rolf Clausen, Børn og ungdomsudvalget, Sorø Kommune

12.10 Bedre skole – bedre rammer – bedre toiletter
Agnete Winther Groth, Formand for Sjælland, Danske Skoleelever
Tema 1 – effekter, erfaringer og formidling
12.20 Skoletoilettet – En udfordring for et langt og sundt liv
Ulla Kabbelgaard, leder, Børneinkontinensklinikken på Sygehus Næstved

12.40 Læring fra skolernes Hygiejnelegatet 2010-2013
Dan Rosendal, National Salgschef, Viega

12.50 Radio Prutskid – teater som formidlingsform i indskolingen
Dorte Schou og Susi Hyldgaard

13.10 Spørgerunde

13.20 Pause – og lydprøve på lydinstallation på toilettet

 

Tema 2 – Nye veje

 

Case Sorø

13.40 Projekt renere toiletter
Guilia Lorentzen, Gruppeleder Stabscenter Ejendom, Sorø Kommune

14.00 Ren innovation, bedre hygiejne – vi skal tale nudging
Ashley Brereton, Direktør, Sorø Reklame

14.10 Spørgerunde

Case Vesthimmerland Kommune og Solrød Kommune

14.20 “Overlevelsesstrategier” i børnenes hverdag
- resultater fra adfærdsundersøgelse og -analyse

Anne Brandstrup Hansen, Innovationskonsulent, Copenhagen Living Lab

14.40 Intelligente skoletoiletter – et OPI-projekt
Jacob Appel, Innovationskonsulent, Copenhagen Living Lab

15.00 Spørgerunde

15.10 Afrunding

Tilmelding: Pr. mail til raad@skoletoiletdagen.dk

Sted; Ankerhus Seminarium, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Pris: Deltagergebyr er 495,- ekskl. moms for medlemmer af Rådet for Bedre Hygiejne. 795,- ekskl. moms for ikke-medlemmer. Ved afbud senere end 10 dage før faktureres 50%, ved afbud senere end 2 dage før faktureres 100%. Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes.

Information:
Ring til Sorø Reklame. T: 6086 2011 E: goddag@soroereklame.dk

Her kan du læse om projektet Miljøteams og Toiletfiduser som bliver en del af konferencen. Læs om Nudgingstrategien i AKTbladet som omhandler omhandler børns trivsel og adfærd.

Nudging og børneadfærd

 

Hvis du er interesseret i kommunikationen og nudgingteknikken bag disse kampagner tilbyder vi 2 gratis seminar om Nudging. Læs mere her